Devamı
Devamı
Devamı
Devamı
Devamı
Devamı
En Başa Dön

Ortodonti ile Neler Tedavi Edilir?


Ön açık kapanış: Arka dişler temasta iken ön dişlerin birbirlerine temas edememe halidir.

Çapraz kapanış: Alt ve üst dişlerin çiğneyici yüzeylerinin normalden ters kapanışta olması halidir.

Çapraşıklık: Alt veya üst çene dizisinde dişlerin düzgün sıralanabilmesi için yeterli yerin olmamasıdır. Dişler için çenede yeterli yer yoktur.

Aralıklar: İki diş arasında, özellikle de üst orta kesici dişler arasında aralık bulunması halidir.

Gömük dişler: Yeterli yer olmadığı zamanlarda dişin süremeyip çene kemiği içinde gömülü kalma durumudur.

İleri itim (Dişleklik durumu): Alt ve üst çeneler kapatıldığında, üst kesici dişler ile alt kesici dişler arasındaki aralığın normalden fazla olma halidir.

Derin kapanış: Üst kesici dişlerin alt kesici dişleri normalden fazla örtmesi halidir. Bu vakalarda alt kesiciler hemen hemen hiç gözükmez.

Rotasyon: Dişin yuvasında dönük halde konumlanması halidir.

Bizi Takip Edin !